rW1pCOXdv7QBEOnEit4D עלינו | svivot-consulting
אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי, רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il

תכנון סביבתי

סביבות ייעוץ ותכנון:

משרד 'סביבות ייעוץ ותכנון סביבתי' . במשרד אנו מבצעים עבודות תכנון וייעוץ סביבתי, ייעוץ לפיתוח בר קיימא וניהול פרוייקטים בתחומי איכות הסביבה. אנו עורכים וכותבים תכניות ומסמכים סביבתיים מגוונים לקידום תוכניות בניין עיר ולהיתרי בנייה, למבני תעשייה,  ולתחום התשתיות והבינוי למגורים. אנו מספקים שירותי ייעוץ בתחומי האקולוגיה, הקרקעות המזוהמות והטיפול בפסולת. המשרד ממוקם בבניין משרדים G1 באזור התעשייה תלפיות בירושלים. 

המשרד מנוהל ע"י אודי בר לבב, יועץ סביבתי,  בוגר לימודי תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הטבע מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך לתואר שני (.M.A) בניהול משאבי טבע וסביבה, 

העקרונות המנחים אותנו  הינם עקרונות של תכנון בר קיימא, המאפשר שילוב של פיתוח תוך שימוש מושכל במשאבי טבע. 


בין לקוחותינו: משרד השיכון, משרד הפנים, , משרד הבטחון, רשויות מקומיות רבות, גופים ציבוריים וגופים פרטיים. 

עלון להורדה

תכנון סביבתי

סביבות ייעוץ ותכנון - אודי בר לבב 

יועצים סביבתיים

לתכנן בסביבה טובה