rW1pCOXdv7QBEOnEit4D עלינו | svivot-consulting
תכנון סביבתי

סביבות ייעוץ ותכנון:

משרד 'סביבות ייעוץ ותכנון סביבתי' . במשרד אנו מבצעים עבודות תכנון וייעוץ סביבתי, ייעוץ לפיתוח בר קיימא וניהול פרוייקטים בתחומי איכות הסביבה. אנו מלווים בהיבטים הסביבתיים של התכנון, תכניות מתאר, תכניות אב, תכניות בניין עיר כחלק מצוות התכנון עבור לקוחותינו. כמו כן אנו עורכים תכניות ומסמכים סביבתיים מגוונים ומלווים היתרי בנייה למבני תעשייה,  ולתחום התשתיות והבינוי למגורים. אנו מספקים שירותי ייעוץ סביבתי בתחומי ההתחדשות העירונית, האקולוגיה, זיהום אוויר ואקוסטיקה, ניהול מי נגר, טיפול ושיקום קרקעות מזוהמות וטיפול בפסולת מוצקה. המשרד ממוקם בבניין משרדים G1 באזור התעשייה תלפיות בירושלים. 

העקרונות המנחים אותנו הינם עקרונות של תכנון בר קיימא, המאפשר שילוב של פיתוח תוך שמירת משאבי טבע עבור הדורות הבאים. 

אנו מספקים ליווי מקצועי ומקיף לכל תחומי איכות הסביבה ע"י צוות יועצים בעל נסיון רב בתכנון סביבתי. 


בין לקוחותינו: משרד השיכון, משרד הפנים, הרשות להתחדשות עירונית, "דירה להשכיר", משרד הבטחון, רשויות מקומיות רבות, גופים ציבוריים וגופים פרטיים. 

בואו לתכנן בסביבה טובה !

עלון להורדה

סביבות ייעוץ ותכנון - אודי בר לבב 

יועצים סביבתיים

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי, רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il