rW1pCOXdv7QBEOnEit4D
תכנון סביבתי

סביבות ייעוץ ותכנון:

סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ, הינה חברה לתכנון וייעוץ סביבתי, ייעוץ לפיתוח בר קיימא וניהול פרוייקטים בתחומי איכות הסביבה. אנו מלווים בהיבטים הסביבתיים של התכנון, תכניות מתאר, תכניות אב, תכניות בניין עיר כחלק מצוות התכנון עבור לקוחותינו. כמו כן אנו עורכים תכניות ומסמכים סביבתיים מגוונים ומלווים היתרי בנייה למבני תעשייה,  ולתחום התשתיות והבינוי למגורים. אנו מספקים שירותי ייעוץ סביבתי בתחומי ההתחדשות העירונית, האקולוגיה, זיהום אוויר ואקוסטיקה, ניהול מי נגר, טיפול ושיקום קרקעות מזוהמות וטיפול בפסולת מוצקה. המשרד ממוקם בבניין משרדים G1 באזור התעשייה תלפיות בירושלים. 

המשרד קיים משנת 2012 מנוהל ע"י אודי בר לבב, מוסמך(M.A) בניהול משאבי טבע וסביבה ובוגר תואר ראשון(BS.c)במדעי החיים. 

העקרונות המנחים אותנו הינם עקרונות של תכנון בר קיימא, המאפשר שילוב של פיתוח תוך שמירת משאבי טבע עבור הדורות הבאים. 

אנו מספקים ליווי מקצועי ומקיף לכל תחומי איכות הסביבה ע"י צוות יועצים בעל נסיון רב בתכנון סביבתי. 


בין לקוחותינו: משרד השיכון, משרד הפנים, הרשות להתחדשות עירונית, "דירה להשכיר", משרד הבטחון, רשויות מקומיות רבות, גופים ציבוריים וגופים פרטיים. 

בואו לתכנן בסביבה טובה !

עלון להורדה

Modern Neighborhood

השירותים המוצעים

 • ליווי תב"ע, חוו"ד להיתרים ותסקירים סביבתיים : ביצוע מסמכים הכוללים איגום מומחים מתחומי התכנון הסביבתי והאקוסטיקה למבני מגורים ולתעשייה.

 • תכנית אב ותכניות מתאריות: ליווי צוות התכנון בנושאים הסביבתיים סביב שולחן העבודה ומול הגופים הסטטוטריים. 

 • סקרי קרקע: ביצוע סקרים היסטוריים, סקרי קרקע וסקרי גז קרקע.

 • תכניות לטיפול בפסולת: כתיבת תכניות לטיפול בפסולת. ייעוץ ותכנון לאופטימיזציה של מערך הפסולת לרשויות מקומיות, כתיבת תכניות כלכליות בתחום הפסולת ולווי תפעולי.

 • חוות דעת מומחה: ייעוץ ומתן חוות דעת במקרים בהם נדרש אישור יועץ סביבתי, ייעוץ וכתיבת ניירות עמדה לארגונים, למשרדי ממשלה ולגופים ציבוריים ופרטיים.

 • ניהול וליווי פרוייקטים: ניהול פרויקטים מתחומי ההנדסה והתכנון עם ראייה סביבתית רחבה.

.

לקוחות שהנן רשויות מקומיות:

 • עיריית בית שאן

 • עיריית רמלה

 • עיריית נתיבות

 • עיריית אלעד

 • מוא"ז מטה בנימין

 • מוא"ז שומרון

 • עיריית ירושלים

 • מועצה אזורית לכיש

 • מועצה אזורית חוף אשקלון

 • מועצה אזורית גוש עציון

 • עיריית אופקים

 • עיריית רמת גן

 • מועצה מקומית זכרון יעקב

מתן ייעוץ סביבתי ותכנון סביבתי בפרויקטים הבאים (רשימה חלקית):

 • חוו"ד סביבתית להיתר בנייה למבנה תעשייה ומסחר בקדימה

 • חוו"ד סביבתית להיתר בנייה למבני מסחר ומגורים במע"ר בית שמש.

 • חוו"ד סביבתית להיתר בנייה למבנה מסחר ומגורים ברמת בית שמש ג'

 • חוו"ד סביבתית להיתר בנייה למבנה מסחר ומסוף תחבורה באחיסמך, לוד

 • חוו"ד סביבתית למתחם מלונאות והסעדה במושב נחם 78

 • מסמך הדמיית הצללות ושמירה על זכויות שמש במגדל האחים אום בבאר שבע

 • ניתוח משטר רוחות בבניין במגדל האחים אום בבאר שבע

 • נייר עמדה לעניין תוכנית אב נחל קדרון, עבור עמותת ירוק עכשיו.

 • ניסוח הצעת טיוטת חוק המערות

 • ניסוח נייר עמדה לבקשת שר השיכון מר אורי אריאל בעניין בנייה ברת-קיימא

 • חוו"ד אקוסטית: רעש מכביש 6 עבור מזכירות מושב ירחיב

 • חוו"ד אקוסטית להיתר עבור בניית מלון גלוריה בירושלים

 • ליווי סביבתי לתב"ע (אקוסטיקה) אזור פנאי ונופש בעיריית אופקים

 • הגשת וזכייה בקול קורא 6397/16 לסיוע בעידוד טיפוח סביבתי בשכונות טעונות טיפוח לעיריית נתיבות

 • הגשת קול קורא 6448 לתמיכה ברשויות מקומיות עבור פרויקטים להפחתת זיהום אוויר ופליטות שמקורם במבנים ותשתיות הרשויות המקומיות למועצה אזורית שומרון.

 • הגשת קול קורא 6448 לתמיכה ברשויות מקומיות עבור התייעלות אנרגטית בתאורה ומעבר לתאורת לד למועצה האזורית לכיש.

 • חוו"ד סביבתית לתב"ע, שכונת עראב א סווחרה, הכביש האמריקאי, עבור הרשות לפיתוח ירושלים.

 • חוו"ד סביבתית וליווי תב"ע להקמת שכונה מזרחית בעיר אלעד, עבור עיריית אלעד ומשרד השיכון

 • ליווי תכנית מתאר בשכונת וואדי ג'וז בירושלים, עבור הרשות לפיתוח ירושלים

 • כתיבת נספח פסולת לתב"ע בהרחבת קיבוץ עלומים, עבור קיבוץ עלומים ומשרד השיכון.

 • חוו"ד סביבתית וליווי לתב"ע עבור הקמת גשר על כביש מס' 4, עבור עיריית רמת גן.

 • ליווי תב"ע להרחבת היישוב מצפה שלם, משרד הבינוי והשיכון.

 • ליווי תב"ע להרחבת ג'יסר א-זרקא, דירה להשכיר (חברה ממשלתית

 • לווי תב"ע במתחם העירייה בטירת הכרמל, דירה להשכיר (חברה ממשלתית)

 • ליווי תב"ע ברמת השרון להתחדשות עירונית לשכונות מגורים. 

 • ליווי תכנית מתאר להתחדשות עירונית בשכונת קריית חיים מערבית, הרשות לפיתוח ירושלים 

 • ליווי תכנית תכנית מתאר להתחדשות ותכנון שכונת וואדי ג'וז ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים

 • ליווי תכנית אב לשכונת תלפיות, ירושלים.

תסקירים מיפוי וניהול פרוייקטים בתחום מפגעי שפני סלע והלישמניה:

 • מסמך חוו"ד בנושא מניעת התיישבותם של שפני סלע בפרוייקט מגורים בשכונה חדשה בעיר טבריה.

 • כתיבת תכניות סקרים וייעוץ, ביצוע למניעת התיישבותם של שפני סלע בקרבת אזורי מגורים לשם הפחתת התחלואה בלישמניה ביישובי המועצה האזורית גוש עציון

 • כתיבת תכניות סקרים וייעוץ,  וביצוע למניעת התיישבותם של שפני סלע בקרבת אזורי מגורים לשם הפחתת התחלואה בלישמניה ביישובי המועצה האזורית בנימין

 • תכניות ייעוץ סקרים ומיפוי, למניעת התיישבותם של שפני סלע בקרבת אזורי מגורים לשם הפחתת התחלואה בלישמניה לעיריית נצרת עילית

 • מתן ייעוץ בנושא הרחקת שפני סלע ביישוב סלעית בשומרון

 • הנחיית פקחי רט"ג בשיקולים סביבתיים בטיפול  במפגע הלישמניה.

 • ניהול פרוייקט ליווי ופיקוח בביצוע עבודות להרחקת שפני סלע ביישוב נוקדים. 

 • ליווי הנחייה ופיקוח בביצוע עבודות ע"פ תכניות במוקדים ביישובים ענתות וכפר אדומים: גידור, הטמנה של סלעים (טיפול מקומי) וכיסוי מערומי סלעים באמצעות משאיות מילוי.

 • מיפוי, סקר ותכנית הנדסית לטיפול במפגע הלישמניה ביישובי גוש עציון 2017 במסגרת קול קורא. כולל ליווי ופיקוח.

מסמכים סביבתיים

 • חוו"ד לפרוייקט מגורים ברחוב ירושלים, עפולה.

 • חוות דעת מומחה  בבניית בניין מגורים, רמת השרון.

 • מסמך פרשה טכנית מפעל נגרות בנחשונים

 • מסמך הדמיית הצללות בבניין מגדל מגורים, עפולה

 • חוו"ד לעניין פסולת רעילה במתחם הפסולת במפעלי חד מתכת

 • חוו"ד לעניין הפעלת הסקה בעצים מושב מסילת ציון עבור בנייה פרטית

 • מסמכי חו"ד סביבתית למגרסה ניידת (רשיון מגרסה ניידת)

סקרי קרקע

 •  ביצוע סקרי קרקע, תכניות דיגום ופינוי ושיקום קרקע באזור דרום הר חברון ע"פ הנחיות המשרד להגנ"ס

 • סקר היסטורי ותכנית דיגום קרקע, מרכז הדרכה בחולון, עבור חברת מקורות

 • סקר היסטורי עבור חברת ברן, הרחבת העיר נהרייה

 • סקר היסטורי לשכונת קריית חיים מערבית, חיפה 

תכנון אשפה

 • תכנון אשפה במבני מגורים באזורים שונים בארץ. 

 • תכנון אשפה למבני מסחר, כולל חישוב הנדסי של כמויות האשפה להיתר בנייה.

 • ביצוע תכניות להתייעלות מערך הפסולת ברשויות מקומיות ותכניות להפרדה במקור ולמחזור

ועוד 

בין לקוחותינו

לוגו ליצק

אופקים חדשים

גאולה ביתר

י.ד. עשוש

משרד הבטחון

משרד הפנים

BW_Horizontal_Logo

eden municipal company jerusalem center.

לוגו רמת גן

אהוד תייר

logo-mobile

משרד הבינוי והשיכון

מילומור

logo-LEVIN

צ.-מוססקו

אליספור קבלנים

taldor_logo

אפסילון

נופי הארבל

צוברי אדריכלים

Logo-Ken-Hator

עץ השקד

יוני הדמיות

bina

Clean Electric‏

refund

nevateam

דביר-אקולוגיה

envirotech

קרית גת

Afula

מטה יהודה

אחים אום

לוגו שדה בר

ר_ג_א

LOGO_Nazareth-illit

ירחיב לוגו

לוגו_מועצה_אזורית_גוש_עציון

Clean Electric‏

ירוק עכשיו

בנימין

אופקים

harli

logo

150px-Netivot_COA

150px-Coat_of_arms_of_Ramla

230px-Shomron_Regional_Council

lachish

לוגו בית שאן

logo

rehes_logo

jerusalem20122

סביבות ייעוץ ותכנון  

אודי בר לבב, יועצים סביבתיים

בע"מ

לתכנן בסביבה טובה 

פרופיל חברה 

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי,

רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il