rW1pCOXdv7QBEOnEit4D
 

בע"מ

תכנון סביבתי //

תכנון סביבתי:  תכנון עיר ואזור בהיבטים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה, ליווי תכניות מתאר, תכניות בניין עיר (תב"ע) היתרי בנייה וביצוע 

עריכת תסקירי השפעה על הסביבה, ליווי צוות התכנון בתחומי איכות הסביבה ברמות התכנון השונות. אנו שותפים לכתיבת תכניות אב, תכניות מתאריות ותכנית בניין עיר (תב"ע) ביישובים ובערים וכן מבצעים כתיבת חוות דעת סביבתיות. תהליך ייעוץ סביבתי לתכניות, כולל ניתוח היבטים מגוונים של ההשפעות הסביבתיות שבין אזור התכנון לסביבתו. אנו שותפים בתכנון תשתיות, שכונות, מרכזי מסחר ואזורי תעשייה ובוחנים את ההשפעות ההדדיות הקשורות לחלופות המוצעות.  חוות הדעת יכילו בד"כ היבטים של איכות אוויר, אקולוגיה, אקוסטיקה, פסולת בניין, שפכים, תצפות ונצפות, זיהום קרקע.   חוו"ד סביבתית כוללות המלצות והנחיות לטיפול בכל פרק באופן שיאפשר מתן היתר ותפקוד אופיטמלי מבחינה סביבתית. 

תב"ע גן יבנה מזרח
תב"ע גן יבנה מזרח

ייעוץ סביבי ונספח סביבתי לתב"ע להרחבת גן יבנה. התכנית הינה תכנית על שטח של כ 350 דונם ומיועדת לכ- 1,300 דיור נוספות. תכנית ותמל"ית המקודמת ע"י רמ"י . אדריכלים:רונאל אדריכלים.

press to zoom
תסקיר השפעה על הסביבה קיסריה
תסקיר השפעה על הסביבה קיסריה
press to zoom
ליווי וכתיבת נספח סביבי למתחם מבני ציבור במחנה הפליטים שועפאט בירושלים
ליווי וכתיבת נספח סביבי למתחם מבני ציבור במחנה הפליטים שועפאט בירושלים
press to zoom
חוות דעת ודוח סביבתי למגרסה ניידת
חוות דעת ודוח סביבתי למגרסה ניידת

אנו כותבים חוות דעת סביבתיות ודוחות סביבתיים עבור מגרסה ניידת בכל רחבי הארץ

press to zoom
גשר מעל כביש 4
גשר מעל כביש 4
press to zoom
תמונה וואדי גוז תכנית מתאר
תמונה וואדי גוז תכנית מתאר
press to zoom
ליווי איכות סביבה לתב"ע
ליווי איכות סביבה לתב"ע

חו"ד סביבתית לתב"ע לשכונת עראב-א-סווחרה בירושלים. היזם : הרל"י. המתכנן: אלי רכס אדיכלים (שם אד' משה מגן ואלי רכס)

press to zoom
חו"ד לתב"ע תיירות והסעדה
חו"ד לתב"ע תיירות והסעדה

חו"ד הכוללת ניתוח השפעות סביבתיות , איכות אוויר, נצפות ותצפות, אקוסטיקה, וכיו"ב, עבור מתחם הסעדה, תיירות ומגורים במושב במוא"ז מטה יהודה

press to zoom

חוות דעת סביבתיות עבור מגרסות ניידות :

משרדנו מתמחה בתחום ההשלכות הסביבתיות של מגרסות ניידות באתרי בנייה. חו"ד המוגשת, עבור רישוי מגרסה ניידת כוללת הנחיות לצמצום השפעות סביבתיות בהיבטים של איכות אוויר, אבק ורעש ומנחה את הקבלנים לשימוש באופן המצמצם השפעות אלה.