top of page
פסולת: ,תכנון חדרי אשפה ,ניתוח הנדסי ונספח אשפה למגורים, מסחר  ותעשייה

במסגרת בנייה מתוכננת , נדרש היזם להציג נספח אשפה לפרוייקט. כאשר הפרוייקט גדול מבחינת היקפו או כאשר קיימת בנייה לייעודי מסחר ותעשייה יש צורך לבצע ניתוח הנדסי של כמויות האשפה הצפויות בפרוייקט.            למשרד ולעומד בראשו נסיון רב בתחום תכנון פסולת עירונית, בכתיבת תכניות אב לפסולת, תכניות התייעלות לרשויות מקומיות ובכתיבת נספחי אשפה לבינוי.   אנו מבצעים נספחי אשפה עבור מגורים, מסחר ותעשייה. ביצוע נספח אשפה כולל ליווי מלא של יועץ אשפה והגשת נספח אשפה לאישור הרשות המקומית. על פי רוב הליווי כולל פגישות עם צוות התכנון ועם הגורם המאשר ברשות המקומית  עד אישור התכנית.  

בנוסף אנו מתכננים מערכי פסולת ברשויות מקומיות, כותבים תכניות אב לטיפול בפסולת ומלווים רפורמות תפעוליות להתייעלות ולחסכון בתחום זה ברשויות המקומית. 

ניהול אשפה.png
יפו 47

יפו 47

תכנון אשפה בביתר עילית (מסחר)

תכנון אשפה בביתר עילית (מסחר)

תכנון אשפה במבני מסחר ומגורים בנתניה

תכנון אשפה במבני מסחר ומגורים בנתניה

תכנון אשפה מבנה מסחר ומגורים

תכנון אשפה מבנה מסחר ומגורים

אשפה מלון בוטיק תל אביב

אשפה מלון בוטיק תל אביב

נספח אשפה - מלון רג'ינסי תל אביב

נספח אשפה - מלון רג'ינסי תל אביב

תכנון אשפה ביתר עילית

תכנון אשפה ביתר עילית

מער בית שמש

מער בית שמש

הדמיה מאי 18

הדמיה מאי 18

נספח אשפה תמא 38 ת"א

נספח אשפה תמא 38 ת"א

פרוייקט מגורים ומסחר בירושלים

פרוייקט מגורים ומסחר בירושלים

פח מרוג - הגנה על קיר חדר אשפה.png
הנחיות אשפה מרחביות, רמת גן 
הנחיות אשפה מרחביות, עיריית תל אביב 
הנחיות עיריית ירושלים לאצירת אשפה
bottom of page