top of page

בעבודה //

דיור מוגן בראשית מוצא

ליווי תב"ע וכתיבת נספח נופי סביבתי לתבע

פרוייקט "הבית הירוק" ביפו

פרוייקט של "דירה להשכיר" בתל אביב- יפו . כולל ליווי סביבתי ונספח סביבתית לתב"ע

קריית חיים מערבית
תכנית אב לשכונת תלפיות בירושלים

אנו שותפים גאים בתכנית התחדשות עירונית לאזור התעשייה בתלפיות. התכנון צופה פני עתיד לטובת תושבי ירושלים וכמובן לטובת הסביבה

. הדמיית טמוני קרקע מאחור

תכנון אשפה עבור מספר מבני מסחר תעסוקה ומגורים בעיר נתניה

חו"ד סביבתית עבור רשיון למגרסה ניידת

עבור הפעלת מגרסה לפרוייקט הרחבת כביש המנהרות

גוש עציון לישמניה -הגשה לק"ק, תכנון וסקר
חוות דעת אקוסטית בריכת חזקיהו

הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת פרוייקט עיצובי במתחם בריכת חזקיהו בעיר העתיקה. מתכנני הפרוייקט :רוזנפלד ארנס אדריכלים

תחנת מעבר לפסולת קלקיליה

חווד סביבתית עבור הקמת תחנת מעבר לפסולת לעיר קלקיליה (מנהלת תיאום וקישור אפרים)

יועץ פסולת , בתכנית הרחבת עלומים

כתיבת נספח פסולת לתב"ע עבור משרד השיכון להרחבת קיבוץ עלומים

תמונה וואדי גוז תכנית מתאר

שותפות בצוות תכנון לכתיבת תכנית מתאר לשכונת וואדי ג'וז (נחל יהושפט) במזרח ירושלים

נצרת עילית - הרחקת שפני סלע

תכנון לשם צמצום בלישמניה עורית (שושנת יריחו) בעיריית נצרת עילית

עקרונות בנייה ירוקה בפרוייקט

הטמעת עקרונות בנייה ירוקה לפרוייקטים. רמת שלמה ירושלים. היזם: אליספור בע"מ. המתכנן: אד' יהודה הניג

אחיסמך - מסוף תחבורה - אקוסטיקה

תכנון אקוסטי עבור מבנה משרדים ומסוף תחבורה (תכנון ) בבניין נאות אחיסמך בשכונת אחיסמך בלוד

חו"ד סביבתית לשם רישוי מגרסה ניידת

חו"ד לשם רישוי למגרסה ניידת מעיריית ירושלים (דניה סיבוס)

נספח אשפה

עבור בנייה במסגרת תמ"א 38 תכנון חדרי אשפה, תל אביב,

פרוייקטים שבוצעו

bottom of page