rW1pCOXdv7QBEOnEit4D

לתכנן בסביבה טובה 

 
 
 תכנון סביבתי: תסקירי 
השפעה על הסביבה, תכניות אב ותכניות מתאר 

בין לקוחותינו

 

פרוייקטים - Recent Projects

מתחם מלונות הרכס
חו"ד סביבתית עבור חניון האוטובוסים התת"ק, המתוכנן במסגרת המתחם. המזמין: החברה הממשלתית לתיירות
תסקיר השפעה על הסביבה קיסריה
תסקיר השפעה על הסביבה עבור החברה לפיתוח קיסריה
חו"ד סביבתית למסחר
חו"ד סביבתית להיתר בנייה למבנה תעסוקה באור עקיבא
נספח סביבתי לתב"ע
ליווי תב"ע והגשת נספח סביבתי להקמת דיור מוגן ברמת מוצא, ירושלים
תכנון אשפה, מלון ריגנסי
חישוב כמויות אשפה ותכנון אשפה להיתר בנייה, מלון ריגנסי תל אביב
תכנית מתאר ברמת השרון
ליווי סביבתי ונספחים סביבתיים להתחדשות עירונית ברמת השרון
חו"ד סביבתית למגרסה
חוות דעת סביבתית מגרסה ניידת יוניליוור קרית אתא
כולל היבטי אבק ורעש לעבודות הריסה
ליווי תבע תל אביב
ליווי תבע ונספחים סביבתיים במתחם הבית הירוק , תל אביב יפו
זכרון - סקירת טבע עירונית
סקר ערכי טבע בנחל גיבור , מועצה מקומית זכרון יעקב
ליווי אקולוגי - אפיקי נחל
ליווי אקולוגי בתכנון ביצוע שכונת אפיקי נחל - עיריית אופקים
תב"ע  ג'יסר א זרקא מזרח
ייעוץ סביבתי לתכנית הרחבת היישוב ג'יסר א זרקא
חישוב נגר עילי ביתר עילית
חישוב כמויות נגר עילי עבור תכנית לבניין מסחר תעסוקה ומגורים בביתר עילית
עוד
Get In Touch    צור קשר
 

 שירותי ייעוץ סביבתי :

כתיבת תסקירי השפעה על הסביבה ונספחים סביבתיים לתכניות.

ליווי תכנון בתכניות מתאר, תב"ע והיתר בנייה.

ליווי תהליכי התחדשות עירונית כיועצים סביבתיים.

כתיבת חוות דעת סביבתיות לרשויות מקומיות, למשרדי ממשלה וליזמים.  

ייעוץ לחברות ולמפעלים בתחומי איכות הסביבה 

ייעוץ לקיימות במסגרת תכניות תב"ע ומתאר חדשות.

סביבות ייעוץ ותכנון       אודי בר לבב, יועצים סביבתיים

בע"מ

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ, משרד לייעוץ ולתכנון סביבתי,

רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il

חישוב נגר עילי ביתר עילית

חישוב כמויות נגר עילי עבור תכנית לבניין מסחר תעסוקה ומגורים בביתר עילית