rW1pCOXdv7QBEOnEit4D
 

בע"מ

ספק משרד הבטחון. 

 

פרוייקטים - Recent Projects

ייעוץ סביבתי להיתר בנייה -מגורים, מסחר ומלונאות
ייעוץ סביבתי להיתר בנייה -מגורים, מסחר ומלונאות

ליווי סביבתי להיתר בנייה לפרוייקט מגורים, מסחר ומלונאות בשכונת סנהדריה, ירושלים

press to zoom
מתחם דיפו ראשונים תבע תמא 70
מתחם דיפו ראשונים תבע תמא 70

ייעוץ ע"פ תמ"א 70 / א לבינוי מעל מתחם הדיפו (של המטרו) ראשונים. שטח התכנית הוא 564 דונם, ומוצעים מגדלים הכוללים שימושי מגורים, משרדים, מסחר ומבני ציבור. הייעוץ כולל פתרונות לכלל פתרונות הפסולת לכלל המתחם בתאום עם הרשות המקומית וגורמי התכנון. המזמין - מתכנני התמ"א - גורדון אדריכלים עבור נת"ע

press to zoom
ליווי תב"ע, מתחם הרישוי, תלפיות, ירושלים
ליווי תב"ע, מתחם הרישוי, תלפיות, ירושלים

בהתאם לתכנית האב לשכונת תלפיות, יוזמת הרשות לפיתוח ירושלים הקמת מתחם לייעודים מעורבים, מבני ציבור, מגורים ותעסוקה. כל זאת לאור אתגרי שלביות בנייה . ובצמידות דופן לשימושי מסחר ותעשייה. הנספח הסביבתי לתב"ע כולל מיפוי שימושים ( סקר שימושים ) לבחינת כלל המטרדים הסביבתיים הגובלים בתכנית וניתוח היבטים סביבתיים המשפיעים על התכנית ומושפעים ממנה.

press to zoom
ליווי ביצוע - חניוני העיר העתיקה ירושלים
ליווי ביצוע - חניוני העיר העתיקה ירושלים

חניוני האוטובוסים הסמוכים לעיר העתיקה, אמורים לשמש את עולי הרגל הרבים העולים אל העיר העתיקה, וכן קבוצות תיירים. לאחר שכתבנו חו"ד סביבתית שאושרה ע"י המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים, אנו מלווים את חברת מוריה בביצוע חניוני האוטובוסים הכוללים קירות אקוסטיים

press to zoom
נפסח סביבתי לתבע התחדשות עירונית שכונת בשיר | היבטי טבע, קיימות ואיכות הסביבה
נפסח סביבתי לתבע התחדשות עירונית שכונת בשיר | היבטי טבע, קיימות ואיכות הסביבה

ליווי תב"ע, מתחם מגורים ושטחי ציבור בוואדי יצול ירושלים,

press to zoom
תב"ע הרחבה מזרחית - גן יבנה
תב"ע הרחבה מזרחית - גן יבנה

ייעוץ סביבי ונספח סביבתי לתב"ע להרחבת גן יבנה. התכנית הינה תכנית על שטח של כ 350 דונם ומיועדת לכ- 1,300 דיור נוספות. תכנית ותמל"ית המקודמת ע"י רמ"י . אדריכלים:רונאל אדריכלים.

press to zoom
תסקיר השפעה על הסביבה בשדות ים
תסקיר השפעה על הסביבה בשדות ים

תסקיר השפעה על הסביבה עבור החברה לפיתוח קיסריה

press to zoom
מסמך הידרולוגי סביבתי
מסמך הידרולוגי סביבתי

מסמך הידרולוגי סביבתי להיתר עבור תחנת דלק בבית שמש

press to zoom
מסמך הידרולוגי סביבתי
מסמך הידרולוגי סביבתי

במסגרת תבע בג'סר א זרקא

press to zoom
ליווי תב"ע האר"י -  עיריית נתניה
ליווי תב"ע האר"י - עיריית נתניה

תב"ע מגורי הארי,, מגורים ומבני ציבור בנתניה, ליווי תב"ע כולל בחינת הצללות ורוחות למגדל בתחום התכנית

press to zoom
ליווי תב"ע להתחדשות עירונית ביבנה
ליווי תב"ע להתחדשות עירונית ביבנה

התחדשות עירונית במתחם דואני שבזי בוכריס, יבנה. ליווי התכנון וכתיבת נספח סביבתי לתב"ע

press to zoom
נספח סביבתי לתב"ע עבור מבני ציבור במחנה הפליטים שואפעט
נספח סביבתי לתב"ע עבור מבני ציבור במחנה הפליטים שואפעט

חו"ד סביבתית לתב"ע מתחם מבני הציבור, עבור אדריכל מוראד עתמאנה והאגף למבני ציבור בעיריית ירושלים

press to zoom
מתחם מלונות הרכס
מתחם מלונות הרכס

חו"ד סביבתית עבור חניון האוטובוסים התת"ק, המתוכנן במסגרת המתחם. המזמין: החברה הממשלתית לתיירות

press to zoom
אזור התעשייה תלפיות תכנית אב
אזור התעשייה תלפיות תכנית אב

ליווי וכתיבת נספח סביבתי לתכנית האב חדשה לשכונת תלפיות בירושלים. עבור הרשות לפיתוח ירושלים

press to zoom
תוכנית אב חדשה במועצה אזורית גוש עציון
תוכנית אב חדשה במועצה אזורית גוש עציון

ייעוץ סביבתי לתכנית אב למועצה האזורית גוש עציון - יזם משרד הבינוי והשיכון

press to zoom
תכנית מתאר ברמת השרון
תכנית מתאר ברמת השרון

ליווי סביבתי ונספחים סביבתיים להתחדשות עירונית ברמת השרון.

press to zoom
ליווי תב"ע בתל אביב - הבית הירוק
ליווי תב"ע בתל אביב - הבית הירוק

ליווי תבע ונספחים סביבתיים במתחם הבית הירוק , תל אביב יפו. עבור החברה הממשלתית "דירה להשכיר"

press to zoom
חו"ד סביבתית למגרסה
חו"ד סביבתית למגרסה

חוות דעת סביבתית מגרסה ניידת יוניליוור קרית אתא כולל היבטי אבק ורעש לעבודות הריסה

press to zoom
Get In Touch    צור קשר
 

 שירותי ייעוץ סביבתי :

כתיבת תסקירי השפעה על הסביבה ונספחים סביבתיים לתכניות.

ליווי תכנון בתכניות מתאר, תב"ע והיתר בנייה.

ליווי תהליכי התחדשות עירונית כיועצים סביבתיים.

כתיבת חוות דעת סביבתיות לרשויות מקומיות, למשרדי ממשלה וליזמים.  

ייעוץ לחברות ולמפעלים בתחומי איכות הסביבה 

ייעוץ לקיימות במסגרת תכניות תב"ע ומתאר חדשות.