rW1pCOXdv7QBEOnEit4D
 

לתכנן בסביבה טובה 

 

פרוייקטים - Recent Projects

מסמך הידרולוגי סביבתי
מסמך הידרולוגי סביבתי

מסמך הידרולוגי סביבתי להיתר עבור תחנת דלק בבית שמש

מסמך הידרולוגי סביבתי
מסמך הידרולוגי סביבתי

במסגרת תבע בג'סר א זרקא

ליווי תב"ע האר"י ביוזמת עיריית נתניה
ליווי תב"ע האר"י ביוזמת עיריית נתניה

תב"ע מגורי הארי,, מגורים ומבני ציבור בנתניה, ליווי תב"ע כולל בחינת הצללות ורוחות למגדל בתחום התכנית

ליווי תב"ע להתחדשות עירונית ביבנה
ליווי תב"ע להתחדשות עירונית ביבנה

התחדשות עירונית במתחם דואני שבזי בוכריס, יבנה. ליווי התכנון וכתיבת נספח סביבתי לתב"ע

נספח סביבתי לתב"ע עבור מבני ציבור במחנה הפליטים שואפעט
נספח סביבתי לתב"ע עבור מבני ציבור במחנה הפליטים שואפעט

חו"ד סביבתית לתב"ע מתחם מבני הציבור, עבור אדריכל מוראד עתמאנה והאגף למבני ציבור בעיריית ירושלים

מתחם מלונות הרכס
מתחם מלונות הרכס

חו"ד סביבתית עבור חניון האוטובוסים התת"ק, המתוכנן במסגרת המתחם. המזמין: החברה הממשלתית לתיירות

תסקיר השפעה על הסביבה קיסריה
תסקיר השפעה על הסביבה קיסריה

תסקיר השפעה על הסביבה עבור החברה לפיתוח קיסריה

אזור התעשייה תלפיות תכנית אב
אזור התעשייה תלפיות תכנית אב

ליווי וכתיבת נספח סביבתי לתכנית אב חדשה לשכונת תלפיות בירושלים. עבור הרשות לפיתוח ירושלים

תכנית מתאר ברמת השרון
תכנית מתאר ברמת השרון

ליווי סביבתי ונספחים סביבתיים להתחדשות עירונית ברמת השרון.

ליווי תב"ע בתל אביב - הבית הירוק
ליווי תב"ע בתל אביב - הבית הירוק

ליווי תבע ונספחים סביבתיים במתחם הבית הירוק , תל אביב יפו. עבור החברה הממשלתית "דירה להשכיר"

חו"ד סביבתית למגרסה
חו"ד סביבתית למגרסה

חוות דעת סביבתית מגרסה ניידת יוניליוור קרית אתא כולל היבטי אבק ורעש לעבודות הריסה

נספח סביבתי לתב"ע
נספח סביבתי לתב"ע

ליווי תב"ע והגשת נספח סביבתי להקמת דיור מוגן ברמת מוצא, ירושלים

Get In Touch    צור קשר
 

 שירותי ייעוץ סביבתי :

כתיבת תסקירי השפעה על הסביבה ונספחים סביבתיים לתכניות.

ליווי תכנון בתכניות מתאר, תב"ע והיתר בנייה.

ליווי תהליכי התחדשות עירונית כיועצים סביבתיים.

כתיבת חוות דעת סביבתיות לרשויות מקומיות, למשרדי ממשלה וליזמים.  

ייעוץ לחברות ולמפעלים בתחומי איכות הסביבה 

ייעוץ לקיימות במסגרת תכניות תב"ע ומתאר חדשות.