אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי, רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il

 פרוייקטים   //  

 
Show More
סקר קרקע, קרקע חקלאית

כתיבת תכנית דיגום מאושרת ע"י המשרד להגנ"ס, ביצוע דיגומים וביצוע פינוי קרקע מזוהמת ושיקום אתר