rW1pCOXdv7QBEOnEit4D פרופיל חברה | svivot-consulting
 

אודות

  סביבות ייעוץ, הינו משרד לייעוץ ותכנון סביבתי המספק שירותי ייעוץ סביבתי וכתיבת תכניות בתחומים סביבתיים. צוות הייעוץ כולל מומחים מתחומים שונים, ביניהם אקולוגים, מהנדסים, ומומחים מתחומי הסביבה. אנו מספקים תכניות סביבתיות וחוות דעת סביבתיות לגופים ציבוריים ופרטיים. אנו מאמינים כי ייעוץ סביבתי מקצועי מקנה לחברות ולרשויות ערך מוסף כלכלי וכלים טובים יותר לביצוע פרויקטים.

השירותים המוצעים

 • ליווי תב"ע, חוו"ד להיתרים ותסקירים סביבתיים : ביצוע מסמכים הכוללים איגום מומחים מתחומי התכנון הסביבתי והאקוסטיקה למבני מגורים ולתעשייה.

 • סקרי קרקע: ביצוע סקרים היסטוריים, סקרי קרקע וסקרי גז קרקע.

 • תכניות לטיפול בפסולת: כתיבת תכניות לטיפול בפסולת. ייעוץ ותכנון לאופטימיזציה של מערך הפסולת לרשויות מקומיות, כתיבת תכניות כלכליות בתחום הפסולת ולווי תפעולי.

 • חוות דעת מומחה: ייעוץ ומתן חוות דעת במקרים בהם נדרש אישור יועץ סביבתי, ייעוץ וכתיבת ניירות עמדה לארגונים, למשרדי ממשלה ולגופים ציבוריים ופרטיים.

 • ניהול וליווי פרוייקטים: ניהול פרויקטים מתחומי ההנדסה והתכנון עם ראייה סביבתית רחבה.

בין  לקוחותינו

 • רשויות מקומיות

 • משרדי ממשלה

 • עמותות וארגונים

 • חברות בניין והנדסה

 • חברות ניהול פרוייקטים

 • משרדי עו"ד

 • משרדי אדריכלות

רקע מקצועי רלוונטי:

אודי בר לבב, יועץ סביבתי. מנהל משרד לייעוץ סביבתי ('סביבות ייעוץ'). בוגר מדעי החיים באוניברסיטה העברית (BS.c) התמחות באקולוגיה. ותואר שני בניהול משאבי טבע באוניברסיטת חיפה (M.A.). עם התמחות בניהול מדיניות אנרגיה, אוניברסיטת חיפה (2011). הסמכת ממונה פסולת בניין, מכון התקנים, 2016.  בעל ניסיון מקצועי בעבודה בחברת "טבע" ככימאי אנליטי ובחברת "לקסטרן" כמהנדס תהליך.

לצד המשרד פועלת חברת "סביבות פרוייקטים בע"מ" לליווי וניהול פרוייקטים סביבתיים ברשויות מקומיות. במסגרת "סביבות פרוייקטים" אנו מנהלים פרוייקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית (תאורה, אנרגיה סולרית) וכן כותבים ומלווים תכניות להתייעלות בפסולת ברשויות מקומיות.

לקוחות שהנן רשויות מקומיות:

 • עיריית בית שאן

 • עיריית רמלה

 • עיריית נתיבות

 • עיריית אלעד

 • מוא"ז מטה בנימין

 • מוא"ז שומרון

 • עיריית ירושלים

 • מועצה אזורית לכיש

 • מועצה אזורית חוף אשקלון

 • מועצה אזורית גוש עציון

 • עיריית אופקים

 • עיריית רמת גן

מתן ייעוץ סביבתי, תכנון וליווי להיתרי בנייה בפרויקטים הבאים (רשימה חלקית):

 • חוו"ד סביבתית להיתר בנייה למבנה תעשייה ומסחר בקדימה

 • חוו"ד סביבתית להיתר בנייה למבני מסחר ומגורים במע"ר בית שמש.

 • חוו"ד סביבתית להיתר בנייה למבנה מסחר ומגורים ברמת בית שמש ג'

 • חוו"ד סביבתית להיתר בנייה למבנה מסחר ומסוף תחבורה באחיסמך, לוד

 • חוו"ד סביבתית למתחם מלונאות והסעדה במושב נחם 78

 • מסמך הדמיית הצללות ושמירה על זכויות שמש במגדל האחים אום בבאר שבע

 • ניתוח משטר רוחות בבניין במגדל האחים אום בבאר שבע

 • נייר עמדה לעניין תוכנית אב נחל קדרון, עבור עמותת ירוק עכשיו.

 • ניסוח הצעת טיוטת חוק המערות

 • ניסוח נייר עמדה לבקשת שר השיכון מר אורי אריאל בעניין בנייה ברת-קיימא

 • חוו"ד אקוסטית: רעש מכביש 6 עבור מזכירות מושב ירחיב

 • חוו"ד אקוסטית להיתר עבור בניית מלון גלוריה בירושלים

 • ליווי סביבתי לתב"ע (אקוסטיקה) אזור פנאי ונופש בעיריית אופקים

 • הגשת וזכייה בקול קורא 6397/16 לסיוע בעידוד טיפוח סביבתי בשכונות טעונות טיפוח לעיריית נתיבות

 • הגשת קול קורא 6448 לתמיכה ברשויות מקומיות עבור פרויקטים להפחתת זיהום אוויר ופליטות שמקורם במבנים ותשתיות הרשויות המקומיות למועצה אזורית שומרון.

 • הגשת קול קורא 6448 לתמיכה ברשויות מקומיות עבור התייעלות אנרגטית בתאורה ומעבר לתאורת לד למועצה האזורית לכיש.

 • חוו"ד סביבתית לתב"ע, שכונת עראב א סווחרה, הכביש האמריקאי, עבור הרשות לפיתוח ירושלים.

 • חוו"ד סביבתית וליווי תב"ע להקמת שכונה מזרחית בעיר אלעד, עבור עיריית אלעד ומשרד השיכון

 • ליווי תכנית מתאר בשכונת וואדי ג'וז בירושלים, עבור הרשות לפיתוח ירושלים

 • כתיבת נספח פסולת לתב"ע בהרחבת קיבוץ עלומים, עבור קיבוץ עלומים ומשרד השיכון.

 • חוו"ד סביבתית וליווי לתב"ע עבור הקמת גשר על כביש מס' 4, עבור עיריית רמת גן.

 

תסקירים מיפוי וניהול פרוייקטים בתחום מפגעי שפני סלע והלישמניה:

 • מסמך חוו"ד בנושא מניעת התיישבותם של שפני סלע בפרוייקט מגורים בשכונה חדשה בעיר טבריה.

 • כתיבת תכניות סקרים וייעוץ, ביצוע למניעת התיישבותם של שפני סלע בקרבת אזורי מגורים לשם הפחתת התחלואה בלישמניה ביישובי המועצה האזורית גוש עציון

 • כתיבת תכניות סקרים וייעוץ,  וביצוע למניעת התיישבותם של שפני סלע בקרבת אזורי מגורים לשם הפחתת התחלואה בלישמניה ביישובי המועצה האזורית בנימין

 • תכניות ייעוץ סקרים ומיפוי, למניעת התיישבותם של שפני סלע בקרבת אזורי מגורים לשם הפחתת התחלואה בלישמניה לעיריית נצרת עילית

 • מתן ייעוץ בנושא הרחקת שפני סלע ביישוב סלעית בשומרון

 • הנחיית פקחי רט"ג בשיקולים סביבתיים בטיפול  במפגע הלישמניה.

 • ניהול פרוייקט ליווי ופיקוח בביצוע עבודות להרחקת שפני סלע ביישוב נוקדים. 

 • ליווי הנחייה ופיקוח בביצוע עבודות ע"פ תכניות במוקדים ביישובים ענתות וכפר אדומים: גידור, הטמנה של סלעים (טיפול מקומי) וכיסוי מערומי סלעים באמצעות משאיות מילוי.

 • מיפוי, סקר ותכנית הנדסית לטיפול במפגע הלישמניה ביישובי גוש עציון 2017 במסגרת קול קורא. כולל ליווי ופיקוח.

מסמכים סביבתיים

 • חוו"ד לפרוייקט מגורים ברחוב ירושלים, עפולה.

 • חוות דעת מומחה  בבניית בניין מגורים, רמת השרון.

 • מסמך פרשה טכנית מפעל נגרות בנחשונים

 • מסמך הדמיית הצללות בבניין מגדל מגורים, עפולה

 • חוו"ד לעניין פסולת רעילה במתחם הפסולת במפעלי חד מתכת

 • חוו"ד לעניין הפעלת הסקה בעצים מושב מסילת ציון עבור בנייה פרטית

 • מסמכי חו"ד סביבתית למגרסה ניידת (רשיון מגרסה ניידת)

סקרי קרקע

 •  ביצוע סקרי קרקע, תכניות דיגום ופינוי ושיקום קרקע באזור דרום הר חברון ע"פ הנחיות המשרד להגנ"ס

 • סקר היסטורי ותכנית דיגום קרקע, מרכז הדרכה בחולון, עבור חברת מקורות

תכנון אשפה

 • תכנון אשפה במבני מגורים באזורים שונים בארץ. 

 • תכנון אשפה למבני מסחר, כולל חישוב הנדסי של כמויות האשפה להיתר בנייה.

 • ביצוע תכניות להתייעלות מערך הפסולת ברשויות מקומיות ותכניות להפרדה במקור ולמחזור

בין לקוחותינו

סביבות ייעוץ ותכנון - אודי בר לבב 

יועצים סביבתיים

לתכנן בסביבה טובה 

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי, רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il